Vår sponsringsstrategi

Kraftringens sponsringsstrategi har en tydlig koppling till vårt varumärke och vår vision ”Energi för framtida generationer”. Vi har gått ifrån att reaktivt välja till att proaktivt välja ut våra sponsringspartners.

De sponsringssamarbeten vi ingår bör ha ett gemensamt synsätt kring mångfald och social inkludering. Vår inriktning är barn och ungdomar i våra ägarkommuner men även regionalt. Vi vill bidra till att kommande generationer agerar inkluderande och inte exkluderande och att insikterna kring energianvändning, och hur de kan bidra till att skapa ett resurseffektivt och hållbart samhälle, ökar.

Kraftringen är en handlingskraftig och ansvarstagande aktör med målsättningen att vara en hållbar kraft i det lokala samhället. Som kommunägt energibolag bidrar vi på Kraftringen till regionens utveckling genom att ge tillbaka pengar till våra ägarkommuner i form av årlig utdelning. Pengar som bland annat går till skolor, bibliotek och sporthallar.

Kraftringens sponsringssamarbeten:

  • ska utgå ifrån visionen Energi för framtida generationer.
  • ska bidra till att bygga vårt varumärke inifrån varumärkets kärna ”Vi är en hållbar kraft i det lokala samhället”.
  • ska fokusera på att stärka vår roll som samhällsaktör, dvs bidra med samhällsnytta och social inkludering.
  • utser samarbetspartners, dessa utvärderas sedan årligen.
  • ska följa koncernens uppförandekod, samt gå i linje med våra värdeord mod, ansvar, engagemang.
  • ska vara objektiv och inte vila på särintressen varken inom koncernen, eller hos enskilda samarbetspartners eller underleverantörer.

Vår sponsringsstrategi innebär att vi inte längre tar emot några sponsringsansökningar utan aktivt utser våra samarbetspartners. Det är alltså inte längre möjligt att ansöka om sponsring hos oss.

Denna policy gäller för samtliga bolag och alla anställda i Kraftringen AB (publ).

Vi sponsrar däremot inte:

  • Politiska eller religiösa ställningstaganden
  • Aktiviteter som är skadliga för människor, djur och miljö
  • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
  • Enskilda individer
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon