Så arbetar Kraftringen med vindkraft

Kraftringen vill öka elproduktionen i Skåne från vind- och solkraft. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom vindkraft.

Vindkraftverk_1.jpg

Bild: Pixabay 

Sveriges elanvändning förväntas fördubblas till 2045 och i södra Sverige är behovet av mer elproduktion högt redan idag. Energislag står inte emot varandra, utan satsningar behövs inom alla områden där vi kan tillföra mer el till energisystemet. 

Inom Kraftringen satsar vi stor på ökad elproduktion från biobränsle och planerar att driftsätta ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta år 2028, en investering på ca 3 miljarder kronor som också kommer producera fjärrvärme. Vi har också fattat beslut om att arbeta med projektutveckling för att få till stånd nya solparker och även facilitera för att mer vindkraft ska kunna byggas i Skåne. 

Kraftringen producerar i dagsläget ca 175 GWh el/år (=175 miljoner kWh). Av denna mängd kommer majoriteten från kraftvärmeverket i Örtofta och en mindre andel, ca 7 GWh/år, från sex äldre vindkraftverk. Ett nytt vindkraftverk med 150 meters totalhöjd kan producera dubbelt så mycket som de befintliga sex verken. Därmed kan vindkraft på relativt kort tid tillföra större mängder förnybar el till södra Sverige. Den tillförda elen kompletterar dessutom elproduktion från solparker som producerar mindre el under vinterhalvåret. 

Kraftringen-koncernen har flera roller för att öka elproduktion från vindkraft, som vi arbetar med parallellt:

  • Projektutvecklare: Kraftringen Energi undersöker på vilka platser som det finns förutsättningar för att ökar produktionen av vindel i södra Sverige. Det kan vara på befintliga platser där större verk kan byggas (s.k. repowering) eller på nya platser. Fokus ligger i Skåne, med tonvikt mot våra ägarkommuner (Lund, Eslöv, Hörby och Lomma) och elnätsområden. 

  • Nätägare: Kraftringen Nät och Skånska Energi Nät ansvarar för att ansluta vindkraftverk till det lokala elnätet. Vid intresse för att ansluta vindkraft kan anlutningsindikationer ges inledningsvis. I regel krävs därefter att nätutredningar genomförs och oftast behövs omfattande nätförstärkningar för att kunna ansluta ny vindkraft. 

  • Elhandlare: Kraftringen Energi köper el från vindkraftsverk som ägs av andra aktörer och säljer vidare till sina elhandelskunder. Specialavtal för närboende till vindkraftsverk undersöks som en möjlighet.

  • Balansansvarig: Kraftringens delägda dotterbolag Modity Energy Trading hanterar prognoser och balansansvar för produktionsanläggningar mot Svenska Kraftnät. 

  • Facilitator: Vi vill underlätta för tillkomsten av mer vindkraft. Genom att dela med oss av vår kunskap och vårt nätverk kan andra aktörer lättare komma framåt i sina egna vindkraftsambitioner. 

Kraftringens ambition är att vara en trygg och ansvarstagande elproducent som involverar lokalsamhället för att hitta de bästa lösningarna vid etablering av vindkraft. Vi tror på samverkan och är ödmjuka inför att vi också har saker att lära vid projektering av områden för ny vindkraft. 

Vi söker samarbeten med olika aktörer inom vindkraftsprojekt i Skåne. Kontakta oss gärna!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon