Stångby får lokalproducerad geoenergi

Rakt norrut från centrala Lund ligger det gamla stationssamhället Stångby. Här bor i dagsläget drygt 2 000 personer, en siffra som snart kommer mer än dubbleras.

Hållbar utveckling och miljövänliga kommunikationer är högt prioriterade när samhället nu utökas. Kraftringen är med i planeringen och har i dagarna skrivit under ett avtal med tre större fastighetsaktörer. Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest.

Malin Friis, Strategic Account Manager på Kraftringen, förklarar bakgrunden till den lokala geoenergilösning som producerar förnybar fjärrvärme- och kyla till samhället.

Malin Friis

Berätta Malin! Vad är så unikt med just Stångby?

Först och främst är det otroligt inspirerande att vi fick vara med från början. Att vi kan bidra med ny teknik och nya lösningar för att bygga ett hållbart samhälle. När det kommer till värmen hade vi i vanliga fall kopplat upp området till vår fjärrvärmeledning, men i det här fallet är det inte möjligt. Nya tågspår är planerade men det är ännu inte bestämt exakt var de kommer att gå, därför är det inte heller möjligt att dra fjärrvärmledningen. Istället tog våra ingenjörer fram en helt annan lösning.

Vad innebär det?

Svaret är geoenergi. Vi har helt enkelt att byggt en produktionsanläggning som är unik för Stångby. Det våra uppdragsgivare och kunder efterfrågar är en trygg och stabil värmelösning. Vi ser även en större efterfrågan på komfortkyla under sommartid. Med geoenergi kan vi omvandla lagrad solenergi i berget till värme och kyla. Det är en säker, stabil och förnybar energikälla. Och i högsta grad lokal.

Vilka garantier finns för att det kommer att fungera i Stångby?

Lunds geologi skiftar mycket och det är olika långt ner till berget beroende på var man befinner sig. Tidigt i projektet gjorde vi därför en provborrning för att se hur det ser ut under marken och vilka lokala förutsättningarna vi har att förhålla oss till.

Vad finns det för fördelar med geoenergi?

För kunden är det underhållsfritt. Det är förnybar energi till fasta priser och vi sköter all teknik.

Vilka andra hållbara lösningar tittar ni på?

Fokus ligger på helhetslösningar. Dessa kan inkludera allt från gridstyrning, byggvärme, solceller och laddstolpar till sensorer och fiberlösningar. Vårt mål är att underlätta för fastighetsägarna att skapa ett attraktivt boende och att nå sina energimål.

Vad händer härnäst?

Steg ett är geoenergianläggningen. Över tid är planen att förse övriga delar av orten med både värme, kyla och andra smarta energilösningar.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon