Energilösning Södra Sandby

De senaste åren har vi samarbetat med Lunds kommun, Lundafastigheter, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och Skånska Energi AB i ett projekt med fokus på Södra Sandby utanför Lund. I en förstudie som pågick under 2019-2020 arbetade vi för att gemensamt hitta den bästa övergripande energilösningen för byn!

Sedan många år förses Sandbybadet, Killebäckskolan och Killebäckshallen med fjärrvärme från ett lokalt, biogaseldat värmeverk. Under början av 2019 genomförde vi grävarbeten för att utvidga nätet med en anslutning till LKF:s nya centrumkvarter Kryptan några hundra meter bort. Utöver att Kraftringens gasnät driver värmeverket så förser det även ett stort antal fastigheter direkt med biogas.

Lundafastigheter och LKF är två stora kunder till Kraftringen i Södra Sandby och sedan december 2018 äger Kraftringen en majoritet av det lokala energiföretaget Skånska Energi, som bland annat äger elnätet i byn och har försett Sandbybor med såväl värmepumpar som geoenergi. Tillsammans med representanter från Lunds kommun bildade vi en förstudiegrupp med syfte att hitta innovativa energilösningar för byn. I första hand gällde det värmeförsörjning.

Uppdatering 2022:

Vår inriktning utifrån den gjorda utredningen är att vi inom några år ska kunna erbjuda en utökad lokal fjärrvärmelösning för betydligt fler (centrala) delar av Södra Sandby till våra kunder. Beslut är dock ännu ej fattat i frågan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår fjärrvärmeavdelning! För att bredda din kunskap och diskutera alternativa värmelösningar rekommenderas du även att kontakta vårt dotterbolag Skånska energilösningar som är experter på alternativa värmelösningar för framförallt villor.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon