Smarta Offentliga Miljöer (SOM)

Inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige drivs IoT-hubben Smarta Offentliga Miljöer (SOM) i Lund/Malmö, med finansiering från Vinnova. Kraftringen driver i samband med det projektet Övervakning av Samhällskritisk Infrastruktur, med syfte att använda IoT för att öka leveranskvaliteten och effektivisera drift och underhåll av infrastrukturer för el, gas, värme, kyla och fiber.

Inom SOM-projektet testas ett antal olika sensornättekniker. Erfarenheterna från testerna kommer ge oss kunskaper som gör att vi kan koppla upp sensorer på allt möjligt i staden. Det kan vara för interna behov i andra delar av Kraftringens verksamheter men det kan också vara externa kunders behov, såsom mätning av fyllnadsgrad i soptunnor eller om en parkeringsplats är ledig.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon