Kraftringen ❤ akademin

Kraftringen strävar efter att vara en attraktiv och pålitlig partner till universitet och högskolor. Vi är öppna för att släppa in forskare att analysera våra anläggningar och vår infrastruktur och arbetar för att öka studenters intresse för – och kunskap om – energibranschen.

Undervisning

Kraftringen samarbetar med flera fakulteter vid Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola (LTH) kring undervisning och studiebesök på våra produktionsanläggningar. Exempelvis är Kraftringen gästföreläsare på kursen Avancerad Energihushållning vid avdelningen för Miljö- och Energisystem på LTH. I flera år har vi dessutom gästföreläst på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Industridoktorand

Vi finansierar också ett femårigt forskningsprojekt om hållbar kraftvärmeproduktion, med Örtoftaverket som fallstudie. Forskningen bedrivs huvudsakligen av en doktorand och två handledare vid avdelningen för Miljö- och Energisystem på LTH.

Exjobb

De senaste åren har vi tagit emot och handlett 1-5 exjobb varje år. Om du är intresserad av att skriva exjobb hos oss klickar du här.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon