EVolution Road – så ser framtidens elvägar ut

En av de bidragande faktorerna till den globala uppvärmningen är transporter, som idag står för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Elfordon ger inga lokala utsläpp och blir allt mer vanliga. Det innebär en allt större efterfrågan på möjligheter för laddning av elfordon.

I Lund driver just nu Innovation Skåne det spännande projektet EVolution Road. Utvecklingsföretaget Elonroad, med bland andra Lunds Tekniska Högskola (LTH) som samarbetspartner, har en lösning för behovet av laddning – en elväg som gör det möjligt för elfordon att ladda sina batterier under färden. Genom att kunna ladda batterierna under färden kan man klara sig på mindre batterier vilket ger både kostnads-, resurs- och effektivitetsbesparingar.

Vi på Kraftringen har upplåtit plats vid vår produktionsanläggning Örtoftaverket där det byggts upp en 200 meter lång testbana. Vi har också satt upp en station som förser elvägen med ström och är med även när det nu byggs en teststräcka i nordöstra delen av Lund.

Sverige är världsledande när det gäller elvägar, och förutom elvägen på Örtoftaverket finns ett par andra testvägar runt om i landet. Det som gör Elonroads lösning unik är att elvägen kan fungera för de flesta typer av elfordon, i allt från stads- till motorvägstrafik. Elonroads elväg består av en skena som placeras ovanpå vägen, vilket innebär en enkel installation och ger minimala skador på asfalten. Under bilen sitter en kontakt som glider längs med skenan och tar upp ström som laddar fordonets batteri utan att bilen behöver stanna. Tillsammans med våra partners inom Elväg Syd arbetar vi nu med nästa fas i projektet – att elektrifiera ett längre gatustråk för  test av eldrivna bussar.

– Detta är en mycket intressant lösning för elvägar och det ska bli intressant att följa hur testerna går. Vi är glada att kunna vara med och stötta projektet och på så sätt bidra till utvecklingen av det hållbara samhället, säger Håkan Skarrie som är affärsutvecklare och ansvarig för Kraftringens del i projektet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon