Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia (SVS) är den del av Brunnshögsområdet i Lund som ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Visionen är en grön, urban stadsdel med tydligt fokus på forskningsverksamhet, förnybar energi och hållbara transporter.

Energilösningarna

Energilösningarna i SVS ska vara innovativa, hållbara och kostnadseffektiva, och ska stödja SVS och Lunds kommuns vision för Brunnshögs energi och transporter. Ambitionen är att området ska bli en testbädd för utveckling av framtidens energilösningar för såväl kommersiella aktörer, kommun som akademi.

Kraftringens roll

Som kommunägt företag, och som ägare av fjärrvärmenät och elnät i Lund, vill vi på Kraftringen samverka kring alla de lösningar som ska tas fram för att Lund ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Så även i Science Village Scandinavia, som ligger mitt emellan våra samarbetspartners MAX IV och ESS. Vi vill minimera elanvändningen, öka kretsloppstänkandet och jobba med lokala förutsättningar för både värme och kyla.

Tidsram

Den första detaljplanen för det 17 hektar stora området Science Village Scandinavia antogs under sommaren 2018. Samarbetet mellan parterna inleddes sommaren 2013. Inflyttning i de första byggnaderna sker under hösten 2023.

Läs mer

Läs mer om Science Village Scandinavia på deras webbplats.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon