Vi är med och skapar framtiden

Tillsammans med andra aktörer investerar vi i innovativa framtidsprojekt.

Se hur vi bygger Brunnshög

En viktig del av vårt uppdrag är att skapa energi för framtida generationer. Det gör vi genom att engagera oss i en mängd olika sammanhang och projekt, lokala och internationella. Några spännande exempel är hållbart stadsbyggande, teknikutveckling, forskning och olika projekt för barn och ungdomar. 

Det här händer på Brunnshög i Lund

Brunnshög är den nya, innovativa, stadsdelen som växer fram i nordöstra Lund. När området är fullt utbyggt kommer omkring 40 000 människor att bo och arbeta här. Vi på Kraftringen är med och utvecklar koncept för bland annat innovativ energi, mobilitet och belysning. 

Se vad vi gör på Brunnshög

Jakten på framtidens energi

Det finns mycket energi och skaparkraft ute i samhället. Här är några av våra projekt som inkluderar allt från teknikutveckling till att locka unga att intressera sig för naturkunskap och energifrågor.

Innovationsprojekt i samarbete över gränserna

Vi samverkar med akademi, näringsliv och kommuner och är aktiva i ett antal olika EU-projekt. Fokus ligger till stor del på innovationssatsningar kopplade till hållbar stadsutveckling. Ett exempel är vårt engagemang i CITyFIED-projektet där vi deltar tillsammans med fyra andra europeiska städer i Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon