Anno 2003 – nutid

2003 Återstående 40 % av KREAB förvärvas. Elbolaget i Norden byter namn till Lunds Energi Försäljning och blir ett av de fem lokala elförsäljningsbolagen i Lunds Energi-koncernen. Avtal ingås om framtida elleveranser till Ringsjö Energi AB. Lunds Energi ska under fem år köpa kraft på elbörsen Nord Pool åt Ringsjö Energi. I djupgeotermiprojektet konstateras tyvärr att det varma vatten man förväntade sig på 3 700 meters djup inte hade ett tillräckligt flöde för att vara användbart för fjärrvärmeproduktion.

2004 Lovande signaler på mindre djup gör att djupgeotermiprojektet går in i en andra fas med nytt borrhål till 2 000 meters djup. Tyvärr visar sig även denna plats hålla för dåligt flöde för att vattnet ska vara kommersiellt användbart till fjärrvärmeproduktion och projektet läggs därför ner. Koncernen gör omfattande omorganisation där bland annat holdingbolaget Kraftringen AB och koncernens moderbolag Lunds Energikoncernen AB (publ) bildas. Koncernens entreprenadverksamhet koncentreras till nya dotterbolaget Kraftringen Service AB. Projekt startar för att ge koncernen en officiell rating på finansmarknaden. Ringsjö Energi AB fusioneras in i Lunds Energikoncernen genom en riktad nyemission till säljarna Eslövs och Hörbys kommuner. KREAB och Nynäshamn Energi miljöcertifieras enligt ISO 14001. Billinge Energi blir anvisad elleverantör i Lidköping och Götene.

2005 Året inleds med stormen Gudrun som, med vindbyar på upp till 42 m/s, ställer till stor förödelse i södra delarna av Sverige. De drabbade delarna av koncernens elnät kräver reparationer för 41 mnkr. Många anställda arbetar under nödfallsövertid och 16-timmars arbetsdagar förekommer i upp till en månad efter stormen. Den internationella handeln med utsläppsrätter startar.

2006 Fjärrvärmenäten i Lund och Eslöv förbinds med en ledning via sockerbruket i Örtofta, som även installerar en rökgaskondensor som levererar restvärme från sockerproduktionen till fjärrvärmenätet. En ny, biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning i Klippan tas i drift.

2009 Lunds Energikoncernens största vindkraftverk Jöns Pumpare invigs. Med en installerad effekt på 2,3 MW är verket större än samtliga fem övriga tillsammans som koncernen äger.

2012 Efter en mångårig tillståndsprocess kan första spadtaget äntligen tas för byggandet av det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta.

2013 Lunds Energikoncernen AB (publ) byter namn till Kraftringen Energi AB (publ) och ingår med övriga koncernbolag under det gemensamma varumärket Kraftringen.

2014 Örtoftaverket invigs.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon