Anno 1960 – 1975

1960 Arbetet med en ny mottagningsstation i södra delarna av Lund startar. Placeringen på Råbyvägen är den som i dag även huserar Kraftringens huvudkontor.

1961 Avtal med Malmö Industriverk om att lägga ner produktionsanläggningen i Lund och istället ta leverans av stadsgas från Malmö.

1963 Efter förberedande arbete sedan 1961 kunde första leveransen av hetvatten för uppvärmning göras på Klostergården i Lund. Grunden till dagens fjärrvärmenät var därmed lagd.

1964 Likströmsleveranserna avvecklas och högspänningsnätet för 3 kV kopplas bort.

1966 Fjärrvärmesystemet i Lund har nu expanderat till tre stycken hetvattencentraler. De finns placerade på Grönegatan, Gasverksgatan och Mårtenslund.

1967 Lunds kommun och dess Tekniska verk träffar ett avtal med landstinget och staten om att leverera värme- och elproduktion till bland annat Lunds sjukhus och universitetet.

1968 Under året grävs det som aldrig förr i Lund. Sammanlagt nästan 7,5 km fjärrvärmeledning byggs ut detta år.

1969 Fjärrvärmen fortsätter sin expansionsfas i staden och nätet hinner inte riktigt med. Lund är en kraftigt expanderande stad och nya områden får därför ofta sin fjärrvärme från ett provisoriskt mobilt aggregat. År 1969 finns det sammanlagt 10 anläggningar av den här typen i staden.

1970 Den första etappen av Lunds Hetvattencentral (LHVC) står klar. Anläggningen, på Gunnesbo i Lund, projekterades i samarbete med Sydkraft och bestod av två oljeeldade ångpannor med 75 MW effekt vardera. Lunds Stads Tekniska Verk döps om och förkortas marginellt till Lunds Tekniska Verk. 

1972 Under fjärrvärmeutbyggnad i centrala Lund så stöter en grävmaskinist på vad man tror är en gammal grundmur. Det visar sig vara en stenkista och när Kulturens arkeologer tillkallats konstaterar man att mannen i graven är Jakob Erlandsen, vald till ärkebiskop i Lund år 1252.

1973 Oro i arabvärlden och blockerad Zueskanal leder till oljekris och i förlängningen risk för ransonering av el och värme. Lundaborna sparar nästan 20 % av sin värmeåtgång och slipper därmed ransoneringsåtgärder.

1975 Arbetet med etapp 2 av LHVC påbörjas. Byggnaden anpassas för två pannor, identiska med de som byggdes 1970. Till att börja med ingår dock enbart en panna i utbyggnadsplanerna.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon