Årsstämma

Varje år håller vi en årsstämma. På denna sida samlar vi all information kring denna – till exempel dagordning och protokoll från vår senaste årsstämma.

Årsstämman äger rum tisdagen den 7 maj 2024, kl 10.00 i Lund.

Valberedning

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter till ett ägarforum. Ägarforumet har bland annat att fullgöra de åtagande som enligt Svensk Kods regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Kraftringen regleras i aktieägaravtalet. Ägarna utser ombud som på års- och bolagsstämma röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse, som i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige.

Revisorer

Årsstämman har, för perioden intill utgången av nästkommande årsstämma, valt revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

Läs om Kraftringens bolagsordning här

 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon