Upphandling

Kraftringen omfattas av lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Koncernen köper varor, tjänster och entreprenader för stora belopp. Koncernen har en decentraliserad organisation där många personer är behöriga att göra upphandlingar till olika verksamheter. I de fall varor eller tjänster används i flera verksamheter gör vi i regel koncernupphandlingar.

Pågående upphandlingar

Kraftringen använder Mercells tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar. Tjänsten innebär bland annat att du kan se vilka upphandlingar som är pågående, avbrutna eller avslutade.

Klicka här för att se våra pågående upphandlingar

Ställ gärna fler frågor

I förfrågningsunderlagen hittar du kontaktpersoner som du kan vända dig till. Har du mer allmänna frågor om upphandlingar är du välkommen att skicka e-post till upphandling@kraftringen.se.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud

Vi rekommenderar att du har någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar, till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst.

En upphandling genomförs alltid skriftligt och elektroniskt. I första hand lämnas anbuden elektroniskt via Vismas upphandlingssystem Tendsign, men kan undantagsvis även lämnas via bud eller skickas per post. I upphandlingssystemet kan bilagor bifogas. Anbud via fax eller e-post accepteras inte.

När anbudet utformas är det viktigt att följa anvisningarna och bifoga samtliga begärda handlingar, till exempel svarsmallar och miljö- och prisbilagor. Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven eller kommer in för sent får inte tas upp till prövning.

Våra miljökrav

Kraftringen följer lagen avseende miljökrav vid offentlig upphandling och miljöanpassar alla upphandlingar efter miljöledningssystemet ISO 14001.

Våra uppföranderegler för leverantörer

För att säkerställa att våra leverantörer och deras intressenter arbetar efter samma etiska ramar som oss har det tagits fram särskilda krav och kriterier i form av uppföranderegler för leverantörer. Reglerna baseras på vår företagsfilosofi och syftet är att skapa tillförlitliga och långsiktiga leverantörsrelationer. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon