Instruktioner och krav vid fakturering

Fakturor som skickas till oss på Kraftringen måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Leverantörens organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel
 • Leverantörens bankgiro-/plusgironummer
 • Fakturamottagarens juridiska namn
 • Korrekt angiven referensmärkning – uppgifter om referensmärkning lämnas av beställaren
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp – omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-numret för det beställande bolaget och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande
 • Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och kommer att returneras
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Information om beställda produkter/utförda tjänster
 • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd leverans
 • Expeditionsavgifter eller fraktavgifter godkänns inte

Referensnummer

Varje faktura ska vara märkt med ett referensnummer och uppgift om beställaren. Referensnummer ska anges i fältet Beställarreferens och uppgift om beställare i fältet Beställarreferens 2. Aktuella uppgifter lämnas av beställaren.

Om uppgifter saknas eller är felaktiga kommer fakturan att returneras för korrigering.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller vid försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-numret för det beställande bolaget (se fliken Fakturaadresser) och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande.

Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och kommer därför att returneras.

Vid returnerad faktura

Om inget annat avtalas kommer vi inte att acceptera dröjsmålsräntor eller administrativa kostnader för rättelser om fakturan avviker från instruktionerna ovan. Vid ny/kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodag i relation till tidpunkten för mottagandet av den kompletta fakturan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon