Avbrottsersättning vid strömavbrott

Har du varit utan ström i 12 timmar eller mer? Då kan du ha rätt till ersättning.
Enligt Ellagen har du rätt till avbrottsersättning vid oplanerade strömavbrott som varat i minst 12 timmar i följd. Ju längre avbrottet varar, desto större ersättning (se tabellen nedan).

Du behöver inte själv ansöka om avbrottsersättningen, beloppet regleras vanligen inom högst sex månader. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du kundservice senast inom två år.

 
Ersättningsnivåer 
Avbrottstid

 Ersättningsgrad i % av beräknad årlig nätavgift

Minimibelopp
12 - 24 h 12,5% 1 100 kr
> 1 dygn 37,5 % 2 200 kr
> 2 dygn 62,5 % 3 300 kr
> 3 dygn 87,5 % 4 400 kr
> 4 dygn 112,5 % 5 500 kr
> 5 dygn 137,5 % 6 600 kr
> 6 dygn 162,5 % 7 700 kr
> 7 dygn 187,5 % 8 800 kr
> 8 dygn 212,5 % 9 900 kr
> 9 dygn 237,5 % 11 000 kr
> 10 dygn 262,5 % 12 100 kr
> 11 dygn 287,5 % 13 200 kr
> 12 dygn 300 % 14 300 kr

Ersättningsnivån beror på avbrottets längd och utgår som en procentsats av din beräknade årliga nätavgift, men som lägst 2 procent av prisbasbeloppet (52 500 SEK) avrundat till närmast högre hundratal kronor. Ersättningen för en avbrottsperiod kan högst uppgå till 300 % av din årliga nätavgift.

Avbrottets längd

Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet. Avbrottet anses avslutat vid den tidpunkt då elen kom tillbaka och om elleveransen därefter fungerat oavbrutet under minst tre minuter. Om elleveransen bryts igen inom tre minuter fortsätter avbrottstiden att löpa och det räknas då som ett sammanhängande avbrott. Om elleveransen däremot bryts igen efter mer än tre minuter räknas det som ett nytt avbrott. För rätt till avbrottsersättning krävs att elleveransen avbrutits under en sammanhängande period på minst 12 timmar. När ett avbrott varat i längre än 12 timmar måste elleveransen ha fungerat igen under minst två sammanhängande timmar för att avbrottet ska räknas som avslutat.

Avbrottsersättning utgår inte om:

  • Anläggningen var frånkopplad då avbrottet inträffade
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen bryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
  • Avbrottet ligger utanför Kraftringens kontrollansvar, vilket är fallet om Kraftringen kan påvisa att avbrottet berodde på hinder utanför Kraftringens kontroll som inte var möjligt att förutse eller undvika

Jämkning av avbrottsersättning

Vi, som andra nätbolag, har rätt att jämka (sänka) avbrottsersättningen i enlighet med ellagen, om det till exempel anses vara för farligt att arbeta i fält.

Utbetalning av avbrottsersättning

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den räknas av på din elnätsfaktura. Vill du istället ha din avbrottsersättning insatt på ett bankkonto meddelar du detta till Kundservice.

Ersättningen betalas ut senast sex månader från då vi fick kännedom om avbrottet. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du Kundservice senast inom två år.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd för skador som uppkommit på grund av fel och avbrott i elnätet. För att vi ska kunna göra en bedömning ber vi dig att skicka in underlag som visar vilka skador du har drabbats av. Detta gör du genom att fylla i en skadeståndsanmälan. Tänk på att det är viktigt att du också skickar in dokument som styrker din skada, t.ex. kvitton, foton eller fakturor. Reglerna för skadestånd skiljer sig beroende på om man är privatperson eller näringsidkare.

Bra att veta är att avbrottsersättningen är lagstadgad och betalas ut oavsett om du drabbats av en skada eller inte. Därför reduceras ditt eventuella skadeståndsbelopp med avbrottsersättningen.

Innan du gör en anmälan rekommenderar vi att du läser igenom Bra att veta när du vill göra en skadeståndsanmälan.

Ytterligare information finns i våra avtalsvillkor, se allmänna avtalsvillkor för konsument och allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.


Information från Kraftringen Nät AB (elnät)

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon