Intervju med Kraftringens exjobbare

Att göra ditt exjobb hos oss på Kraftringen är en ypperlig möjlighet till att lära dig om och få inblick i energimarknaden från experter på området. Vi ställde några frågor till våra sex studenter som under våren 2023 skriver sitt examensarbete på Kraftringen. Läs deras svar nedan.

Anders Amundsson

anders_profil.jpg

Vad studerar du?
Civilingenjör inom ekosystemteknik (Envrionmental Engineering) med specialisering i Process Design.

Varför ville du göra ditt exjobb inom Kraftringen?
Jag gör min master inom process design och har tittat en del på olika Carbon Capture-appliikationer. Kraftringens utbyggnad av Örtofta (KVV2) ska vara carbon capture ready och eftersom jag är väldigt intresserad av denna utvecklande teknik så ska det vara intressant att följa och få vara med i utvecklandet av denna.

Vad kommer ditt exjobb att handla om?
Mitt exjobb är en typ av förprojektering för KVV2 som ska undersöka hur en utvecklande CO2-avskiljningsteknik kan appliceras på det nya kraftvärmeverket. Tekniken kallas Utfällande Amine Koldioxidavskiljning (Precipitating Amine System for Carbon Capture). Den har potential att minska driftkostnader för CCS-anläggningar markant och en testanläggning har byggts och testas redan i Växsjö.

Vad har du för förhoppningar om din framtida karriär?
Jag är just nu i ett vägskäl där jag ska välja mellan att sikta på karriär i industrin (energi/kemi) eller att satsa vidare på karriär inom akademin. Jag sätter hög värdering på arbetsklimatet och kollegor. Jag vill trivas med mina kollegor och vill att mina kollegor trivs med mig.

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten?
Den största utmaningen, enligt mig, är ökningen av efterfrågan av el på grund av klimatomställningen. I Sverige är vi fossilfria i de flesta sektorer, men att fortsätta jobba mot "netto 0” CO2 utsläpp är också viktigt.

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då, och stämmer de?
Förväntade mig en striktare och mer mansdominerad bransch. Båda hypoteserna har redan motbevisats.

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför?
Jag hade velat kunna trolla fram saker när jag ville. Både fysiska saker och källor på internet. Jag blir tokig av allt ändlöst letande :)

Amanda Gagné

amanda_profil.jpeg

Vad studerar du? 
Jag går en master i strategiskt miljöarbete vid Lunds universitet

Varför ville du göra ditt exjobb på Kraftringen? 
Jag ser en stor potential med att skriva för ett företag som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete. Det ökar chansen att min studie kommer till användning och gör nytta. Jag även ser det som ett tillfälle att öka mina kunskaper om energibranschen och Kraftringens verksamhet samt att knyta kontakter till min framtida karriär. Det finns en stor möjlighet att jag arbetar med liknande fall i framtiden.

Vad kommer ditt exjobb att handla om? 
Jag kommer undersöka vilka effekter Kraftringens ledningsgator har på den biologiska mångfalden och ekosystem. Effekterna kan ju vara plats- och artspecifika, samt positiva, negativa eller neutrala.  Jag kommer vidare undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för Kraftringen att påverka nuvarande underhållningsarbete i ledningsgatorna på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och skapar naturvärden.

Vad har du för förhoppningar för din framtida karriär? 
Jag hoppas på att arbeta med liknande uppdrag som detta. Övergripande handlar det för mig om att inspirera och förbättra vårt samhälle på så sätt att man minimerar negativ miljöpåverkan och hittar lösningar som skapar synergier, alltså interaktioner i miljöarbetet som skapar ett ökat värde tillsammans.

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten? 
Förutom den effekt- och kapacitetsbrist som är pågående, ser jag även en utmaning i att se energiproduktionen och distributionen ur ett livscykelperspektiv, från själva produktionen av energin och råvaror som krävs för att göra detta, till hur man hanterar avfallet. En minskning av ytterligare press på naturen kräver en ökat utnyttjande av resurser som redan används. Det finns en stor potential för återvinning och återbruk i Sverige, och det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas. 

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då och stämmer de? 
Möjligtvis att marknadsföringen av hållbarhetsarbetet skiljer sig från det faktiska och praktiska arbetet de utför i energibranschen.

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför? 
En absolut övertalningsförmåga. Det finns förutfattande meningar om miljö och klimat, och många har starka åsikter som möjligtvis bygger på lite kunskap. Jag hade med övertalningsförmågan fått människor att inte ständigt kategorisera eller prioritera miljöproblem. Jag hade kunnat förklara båda sidor av samma mynt, och att det inte alltid behöver vara det ena problemet före det andra. Exempelvis energiproduktion vs klimat- och miljöarbete. Det är möjligt att både värna om vårt samhälle och vår natur.

Emma Allard

emma_profil.jpeg

Vad studerar du?
Civilingenjörsprogrammet i ekosystemteknik, inriktning energisystem vid LTH

Varför ville du göra ditt exjobb på Kraftringen?
Kraftringen är ett spännande företag som arbetar med den mest aktuella frågan idag, energiförsörjningen. Ett exjobb på Kraftringen kändes som en bra möjlighet att få se hur ett modernt energibolag fungerar i praktiken. 

Vad kommer ditt exjobb att handla om?
Exjobbet handlar om att analysera hushålls beteende kopplat till sin elförbrukning under en tid med volatila elpriser och risk för effektbrist för att se vilka lärdomar som kan dras från detta. 

Vad har du för förhoppningar för din framtida karriär?
Få vara med och bidra till framtidens energisystem med en trygg och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten?
Ökat behov av fossilfri energi, otillräcklig överföringskapacitet från norr till söder och att det tar tid att bygga ny energiproduktion. 

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då och stämmer de?
Att branschen är mansdominerad, vilket stämmer men andelen kvinnor ökar. 

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför?
Det hade varit spännande att kunna vara på flera platser på samma gång och se hur olika händelser påverkar olika avdelningar och funktioner i realtid.

 

Alice Green

alice_profil.jpeg

Vad studerar du? Civilingenjör Maskinteknik med inriktning Energiteknik vid LTH

Varför ville du göra ditt exjobb på Kraftringen? Dels för att jag fått en bra bild av Kraftringen som arbetsplats sen tidigare samt att det passade väldigt bra in på det jag ville skriva om och ha möjlighet att göra det lokalt.

Vad kommer ditt exjobb att handla om? Vilka förändringar som hushållen gjort under det senaste året med en dyr och volatil elmarknad. 

Vad har du för förhoppningar för din framtida karriär? 

Min största förhoppning är att få jobba med hållbarhet och klimat på olika sätt. Gärna inom energisektorn. 

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten? 

Att fortsätta och snabba på utvecklingen för att nå klimatmålen, trotts att det politiska läget i Europa har förändrats.  

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då och stämmer de? Tänker att energibranschen har kastat av sig många fördomar senaste åren genom ta kliv för en hållbar utveckling.

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför?

Just nu i uppstarten av ett examensarbete hade förmågan att läsa och ta in information väldigt snabbt varit väldigt praktiskt. 

William Melander

william_profil.jpeg

Vad studerar du?
Maskinteknik, med min master in Energiteknik.

Varför ville du göra ditt exjobb på Kraftringen?
Primärt var det viljan att utforska nya möjligheter och våga testa. Det märks framförallt i temat i mitt exjobb, som har en utgångspunkt i 2030, och berör ett område som inte är så välutvecklat i Skandinavien.

Vad kommer ditt exjobb att handla om?
Mitt exjobb kommer att handla om carbon capture and utilization. Med andra ord, vad kan man göra med koldioxid som fångas in från ett CHP-verk så som Örtofta. Fokuset kommer att ligga på möjligheter i skandinavien, där deras finansiella och miljömässiga styrkor och svagheter analysera.

Vad har du för förhoppningar för din framtida karriär?
Primärt vill jag så klyschigt som det än låter ha kul. Bra work-life balance, trevliga kollegor, och stimulerande arbetsuppgifter. Mer specifika förhoppning än så har jag nog inte. Vad arbetsuppgifterna faktiskt är då är mindre relevant skulle jag säga.

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten?
Övergången från primärt planerbara till intermittenta energikällor blir intressant att följa, sen även eventuella konsekvenser av den extrema ökningen av batterier.  Både lagringsförmåga, hållbarhet och ett cykliskt ekosystem måste utvecklas runt dem den närmaste tiden.

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då och stämmer de?
Hade nog inga fördomar faktiskt, var nog inget jag reflekterade.

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför?
Stanna tiden! Hade varit en sjukligt effektiv arbetsdag i kollegornas ögon. 

 

Marta Gebelli

marta_profil.jpeg

 
Vad studerar du under din utbytesperiod?
Jag läser en magisterutbildning i Sustainable Energy Engineering på LTH.

Ursprungligen är jag från Reus i Spanien och studerar Energy Engineering i Barcelona, och fick möjligheten att fullgöra ett utbytesår i Sverige. Jag uppskattar verkligen det akademiska och kulturella utbytet.

Varför ville du göra ditt exjobb på Kraftringen?
Det var ett perfekt tillfälle att göra mitt sista projekt tillsammans med ett företag och även få uppleva arbetskulturen i Sverige. Kraftringen erbjöd mig ett utmanade projekt med fokus på lindring av klimatförändring och energiområdet, vilket alltid intresserat mig.

Vad kommer ditt exjobb att handla om?
Tillsammans med min studiekollega William Melander kommer jag undersöka möjligheterna till att använda CO₂ som energikälla på Kraftringens kraftverk, och med det göra en teknisk-ekonomisk studie.

Vad har du för förhoppningar för din framtida karriär?
Jag hoppas kunna övervinna de utmaningar jag stöter på, delta i projekt relaterade till förnybara energier som är framgångsrika och fördelaktiga för samhället samt implementera mina idéer och min kunskap i dem.

Vilka energiutmaningar ser du finns på horisonten?
En utmaning jag ser är utfasningen av fossila bränslen från vårt samhälle, vilket är relaterat till mitt arbete. Det är tydligt att vi inte kan fortsätta att producera koldioxid som vi gör just nu. Förutom att reducera utsläpp, tror jag även att det kan bli en prövning att öka användandet av CO₂ i en större skala hos industrier samt föra samman specialister för var och en av dess faser.

Hade du några fördomar om branschen? Vilka då och stämmer de?
En av fördomarna jag hade, som jag redan sett på universitetet, var könsskillnader inom sektorn. Efter ett tag på Kraftringen kan jag se att företaget gör ett bra jobb med att anställa kvinnor i ledande positioner.

Vilken superkraft hade du velat ha för en arbetsdag och varför?
Jag skulle välja att kunna teleportera mig för att komma till jobbet på sekunden och minska pendeltiden. På så vis skulle jag även snabbt och enkelt kunna åka hem för att träffa min familj, trots att jag bor i ett annat land.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon