Våra bränslen och deras ursprung

Kraftringen producerar årligen ca 1 TWh fjärrvärme i våra fjärrvärmenät i Lund, Lomma, Eslöv, Dalby, Bjärred, Genarp, S. Sandby, Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Redan i början på 1960-talet började vi erbjuda fjärrvärme som en praktisk, tyst och underhållsfri uppvärmningsform som har betydligt lägre klimatpåverkan än de små oljepannor och liknande som den ersatte.

Sedan dess har vi hela tiden jobbat hårt för att ytterligare minska vår påverkan på miljön. Ett arbete som ledde till att vi sedan 2018 inte använder fossila bränslen i vår produktion.

Våra bränslen i dag består mestadels av restprodukter från bygg- och skogsindustrin, biogas och bioolja. I tabellerna nedan finner du fördelningen av de olika råvarornas ursprung. Mer information finner du i vår hållbarhetsredovisning.

Fjärrvärmeproduktion 2022, fördelat på bränsleslag

Bränsleslag Mängd (MWh)
Flis 704 812
Värmepump 99 081
Samarb. Lkr/Hbg 1 116 829
Bioolja 58 850
Övrig inköpt värme 2 54 286
Biogas 27 625
Briketter 12 402
Elpanna 410

1. Vårt fjärrvärmenät ansluter till det nät som ansluter Landskrona med Helsingborgs fjärrvärmenät. Angiven siffra är nettoflödet för året. Under 2022 exporterades 44 595 MWh och 161 424 MWh importerades till Kraftringens nät
2. Exempelvis återvunnen värme från Nordic Sugar och MAX IV-laboratoriet

Fördelning av bränsleslag

Här visar vi fördelningen av de olika bränsleslagen samt deras ursprungsland.

Råvara Ursprungsland Andel
El Sverige 100%
RT-flis (69 % av total flis) Sverige 80%
Norge 12%
Danmark 8%
Skogsflis (31 % av total flis) Sverige 100%
Norge 0%
Pellets Sverige 100%
Briketter Sverige 100%
Biogas Danmark 68%
Tyskland 14%
Nederländerna 13%
Norge 4%
Italien 1%
Spanien 0%
Bioolja Tyskland 29%
Sverige 24%
Argentina 15%
Nederländerna 8%
Spanien 5%
Italien 5%
Indonesien 4%
Ecuador 3%
Kina 3%
Frankrike 2%
Iran 2%
Belgien 1%
Återvunnen värme (inköpt) Sverige 100%

Elproduktion

Kraftringens elproduktion sker till största delen på det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Bränslet där och den mindre anläggningen Återbruket i Lomma är i båda fallen flis.

Produktionsställe Mängd (MWh)
Örtoftaverket 176 092
Vindkraft 5 602
Återbruket, Lomma 9 308
Reservkraft (diesel) 0

Kylaproduktion

Kraftringen har två fjärrkylanät i Lund med sammanlagt fem produktionsanläggningar.

Produktionsställe Mängd (MWh)
AKM 14 620
MAX IV 18 361
TKA 7 207
VPS 0
VPÅ 26 472
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon