Leveranssäker och kostnadseffektiv produktion och infrastruktur

Att Kraftringen kan leverera energi på ett kostnadseffektivt sätt – utan avbrott, dygnet runt – är ryggraden i hela vår verksamhet. Det ställer krav på att teknik, arbetssätt och affärsmodeller är anpassade till framtidens ökande energibehov (i synnerhet elbehov), allt mer decentraliserad energiproduktion och pågående klimat förändringar.

Så arbetar vi för att du alltid ska ha en trygg leverans av el, värme, kyla, gas och datakommunikation.

Vi arbetar löpande med drift och underhåll för att säkerställa leverans av el, värme, kyla, gas och datakommunikation. Infrastrukturen övervakas dygnet runt från våra kontrollrum och i händelse av strömavbrott startar vi upp både fasta och mobila reservkraftaggregat. Vidare motverkar vi sabotage genom att arbeta aktivt med både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Vi jobbar även med investeringar, affärsutveckling och digitalisering för att förbättra kvaliteten på och styrningen av våra energileveranser.

  • Under kommande år ökar vi investeringstakten i elnäten kraftigt. Redan idag pågår åtgärder för ökad kvalitet av leveranserna i tätorter och anpassningar till klimatförändringarna bl.a. genom att ersätta stora delar av vårt luftledningsnät med ledningar under mark.

  • Inför vinterhalvårets stormperioder, då risken för elavbrott är större, genomför vi en omfattande storstörningsövning som involverar stora delar av koncernen.

  • Under 2021-2023 byter vi mätarna hos 110 000 el-, gas och fjärrvärmekunder. Detta säkerställer transparent fakturering av energianvändning, möjliggör smartare energianvändning och gör det enkelt att diagnostisera fel. I slutet av 2021 hade vi  bytt ut 41 % av mätarna.

  • Vi deltar i projekt som syftar till att öka möjligheten att styra efterfrågan på eleffekt, vilket är ett sätt att hantera kapacitetsbristen i elnäten och minska behovet av fysisk utbyggnad.

  • Inom fjärrvärmeverksamheten används programvara både för att spara energi i enskilda fastigheter och för att förbättra effektprofiler i fjärrvärmenäten.

  • Vi investerar löpande i våra produktionsanläggningar för att säkra teknisk tillförlitlighet och arbetar ständigt med att utveckla våra underhållsmetoder och arbetssätt.

  • Under 2021 utvecklade vi vår bokningsmodell för överliggande gasnät, vilket kommer sänka våra kostnader.

Vill du veta mer? Här hittar du hela hållbarhetsrapporten för 2022!


Detta fokusområde bidrar till följande globala hållbarhetsmål: 1.4, 3.4, 7.1, 9.1, 11.1 och 13.1.

Globala_målen_leveranssäker.PNG

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon