Samhället, våra medarbetare och våra ägare

Så tar vi ansvar hela vägen

Till hållbarhetsrapport 2023

Eftersom Kraftringen både är en samhällskritisk verksamhet och en betydande arbetsplats har vi ett stort samhällsansvar för samhället runt oss, våra ägare och för våra medarbetare.

Vårt övergripande mål

Mål samhälle.png

 • För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet behöver vi både underhålla, utveckla och skydda vår produktion och distribution.

 • För att kunna erbjuda våra kunder energi till bra pris och för att kunna leverera avkastning till våra ägarkommuner behöver vi också vara kostnadseffektiva.

 • Inte minst behöver vi stå upp för hållbara arbetsvillkor – i leverantörsled såväl som i den egna verksamheten avseende bl.a. stark säkerhetskultur, utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald bland medarbetare.


Så arbetar vi för att nå hållbarhetsmålen inom denna kategori – tio fokusområden

 1. Leveranssäker och kostnadseffektiv produktion och infrastruktur
 2. Hållbara arbetsvillkor i egen verksamhet
 3. Skydd av vår samhällskritiska verksamhet
 4. Avkastning på vårt kapital
 5. Datakommunikation för alla
 6. Etiskt agerande i affärer
 7. Jämställdhet och mångfald bland medarbetare
 8. Attrahera kompetens
 9. Hållbara arbetsvillkor i våra leverantörskedjor
 10. Utvecklande möjligheter för våra medarbetare


Anslutna till Global Compact

  

Kraftringen är sedan 2015 anslutna till FN:s Global Compact. Det innebär att vi har förbundit oss att efterleva tio principer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att årligen rapportera vår utveckling inom områdena till FN.

   
Proaktivt arbetsmiljöarbete

Vi har ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete som de senaste åren utvecklats i linje med den internationella ledningssystemstandarden för arbetsmiljöarbete, ISO 45001:2018, som vi ska certifiera oss i under 2023. En viktig del av Kraftringens strategi är att vara en attraktiv arbetsplats med tydligt fokus på att alltid sätta säkerhet och välmående främst. För oss är vår egen, våra kollegors och våra leverantörers säkerhet av högsta prioritet. Vår arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy utgår ifrån vår nollvision som innebär att ingen ska skadas allvarligt eller drabbas av ohälsa till följd av arbetet.

   

Nollvision för allvarliga skador

Till stöd i arbetet har vi också ett antal koncernövergripande policys, t.ex. vår Arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy som bl.a. fastslår vår nollvision som innebär att ingen ska skadas allvarligt eller drabbas av ohälsa till följd av arbetet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon