Miljövärden till din hållbarhetsredovisning

I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.

Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.

Fjärrvärme

Miljönyckeltal per fjärrvärmenät 2023
  Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) Andel förnybar, återvunnen värme (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) Primär-energifaktor 
Eslöv, Lomma, Lund 0 100 10,0 0,05
Bjärred 0 100 17,9 0,22
Genarp 0 100 19,9 0,06
S Sandby 0 100 15,5 0,19
Klippan 0 100 13,0 0,05
Ljungbyhed 0 100 22,5 0,16
Östra Ljungby 0 100 24,9 0,16

Bränslemix för fjärrvärme i Eslöv, Lomma, Lund 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Sekundära trädbränslen 229
Bioolja 40

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

116
El till värmepumpar 56
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 112
Returträ 162
Köpt värme (flis- och halmbaserad) 30
Pellets 0
Biogas 5
Export - ledning Landskrona-Helsingborg 7
Import - ledning Landskrona-Helsingborg 155

Bränslemix för fjärrvärme i S Sandby 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 1,4

Bränslemix för fjärrvärme i Bjärred 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 14,3

Bränslemix för fjärrvärme i Genarp 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Köpt värme (halmbaserad) 6,3

Bränslemix för fjärrvärme i Klippan 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 6,6
Biogas 2,7
Skogsflis 39,6
Rökgaskondensering 2,6

Bränslemix för fjärrvärme i Ljungbyhed 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 2,5
Briketter 12,5
Elpanna 0,4

Bränslemix för fjärrvärme i Östra Ljungby 2023

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 0,1
Pellets 3,1

Fjärrkyla

Miljönyckeltal för fjärrkyla 2023
 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/levererad MWh kyla) Primär-energifaktor
Fjärrkyla 0 100 2,05 0,04

Gas

Miljönyckeltal för gas 2023
  Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)
Andel förnybar (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/MWh) Primärenergifaktor
Naturgas 205 0 247 1,09
Biogas
(uppvärmning)
0 100 64,9 0,48
Biogas
(fordonsgas)
0 100 42,6 0,48
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon