Miljöledning

Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001:2015. Under 2022 granskades miljöledningssystemet av Bureau Veritas som också förnyade certifieringen. Miljöledningssystemet tydliggör hur vi hanterar de miljökrav som ställs på verksamheten och den miljöpåverkan som uppstår genom vår verksamhet, genom våra produkter och tjänster samt i leverantörsled.

Kraftringens mest betydande miljöaspekter är utsläpp till luft, energianvändning, inköp av varor och tjänster samt utveckling av våra produkter och tjänster. Dessa arbetar vi kontinuerligt med att förebygga och förbättra med avseende på såväl positiv som negativ miljöpåverkan. Bl a har vi som mål att skapa en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon