Kvalitetspolicy

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör vi genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt.

Exempelvis fokuserar vi på lokala och hållbara energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. För att möta utvecklingen har Kraftringen formulerat en koncernstrategisk position:

Kraftringen ska vara en leverantör av hållbara och integrerade energilösningar i kärnmarknaderna, för att därigenom vidareutveckla basaffärerna och bidra till omställningen av energisystemet.

Våra kunder och leverantörer ska se oss som en energipartner och som ett professionellt, relationsorienterat och ansvarstagande energibolag med hög trovärdighet.

Detta uppnås genom att:

  • Vi utgår från och lever upp till kund- och intressentkrav i vår verksamhet.
  • Vi tillhandahåller produkter och tjänster enligt överenskommelser i tecknade avtal eller andra utfästelser. Leveranserna ska hålla utlovad kvalitet eller bättre.
  • Vi producerar och distribuerar el, värme, kyla och gas med hög leveranssäkerhet och till överenskomna priser och villkor.
  • Vi hanterar ärenden och behov hos våra kunder och intressenter systematiskt och på ett förtroendeingivande sätt.
  • Vi hanterar interna såväl som externa synpunkter som en möjlighet till förbättring och ett lärande och vidtar åtgärder som leder till förbättringar respektive ökad kundnöjdhet.
  • Vi utbildar och informerar våra medarbetare och chefer för att skapa en kultur som stärker ett proaktivt utvecklingsarbete som resulterar i ökad kundnöjdhet.
  • Vi förbättrar, utvecklar och effektiviserar löpande vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Dessa är målstyrda, följs upp och redovisas regelbundet
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon