Mångfaldspolicy

Människors olikheter kan utgöras av kön, etnisk härkomst, ålder, funktionsvariationer, religion, sexuell läggning och könsidentitet, men också av erfarenhet, utbildning, livssituation och värderingar. Detta tillsammans skapar en dynamisk mångfald, som tillför nya perspektiv och idéer.

Denna samlade mångfald utgör Kraftringens kompetens, vilken är en strategisk tillgång i koncernens affärs- och verksamhetsutveckling. En arbetsplats med dynamisk mångfald utgör en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare.

Olikheter skapar möjligheter och nytänkande. De ska inte uppfattas som hot eller skapa underlag för ett trångsynt förhållningssätt avseende kön, etnisk härkomst, ålder, funktionsvariationer, religion, sexuell läggning och könsidentitet.

Kraftringen ser jämställdhet och mångfald som både en självklarhet och styrka och ska därför:

  • utifrån uppfyllda kompetenskrav sträva efter mångfald i personalsammansättning, vid rekrytering samt vid tillsättning av arbetsgrupper
  • vara och aktivt verka för ett jämställt och jämlikt företag avseende såväl anställningsvillkor, arbetsvillkor som utvecklingsmöjligheter
  • visa respekt och tolerans för varandra och med kraft agera vid förekomst av trakasserier och mobbning
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon