Våra hållbarhetsrapporter

Sedan 2011 redovisar Kraftringen sitt hållbarhetsarbete i årliga hållbarhetsrapporter. Syftet är att redovisa koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Genom att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i vårt hållbarhetsarbete, vill vi visa på hög transparens gentemot Kraftringens uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners samt övriga intressenter.

För att du som intressent ska ha så aktuell information som möjligt gör vi löpande uppdateringar på vår webb. Hitta rätt inom de olika hållbarhetsområdena. Självklart finns det även en sammanfattande rapport för det gångna året.

På vår webbplats rapporterar vi, i enlighet med Årsredovisningslagen, om

Tidigare hållbarhetsrapporter hittar du här nedan. Hållbarhetsrapporten 2017 är upprättad enligt GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). Hållbarhetsrapporten är granskad och bestyrkt av Ernst & Young AB.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon