Uppdatering efter ovädret Babet

De allra flesta av Kraftringens kunder fick under söndagen tillbaka sin ström, och arbetet kommer nu att fortsätta med att åtgärda återstående fel.

Det kommer fortsatt att krävas mycket arbete innan det helt går att återställa till normal drift. Fel behöver åtgärdas, nedfallna träd röjas och nya stolpar sättas upp för att ersätta de som knäcktes i ovädret. Det efterarbetet är tungt, svårt och kan vara farligt. Därför tar det också tid.

Imorgon, måndagen den 23 oktober, kommer helikopterbesiktning att genomföras över Kraftringens områden. Detta görs för att inspektera högspänningsnätet efter ovädret. Inspektionen startar på morgonen och kommer att pågå under dagen.

I samband med ovädret har elledningar i en del områden fallit ned på grund av trädpåfall eller på grund av att stolpar har brutits.
Om du rör dig i områden som drabbats av ovädret och ser en nedfallen ledning – gå inte nära den! Detta kan vara förenat med livsfara. Ser du en nedfallen ledning, rapportera gärna in det till oss genom felanmälan.

Tack till alla kunder som visat stort tålamod med olägenheten att bli utan ström. Tack också till drift- och fältpersonal som gjort sitt yttersta för att så snabbt som möjligt kunna lösa de komplexa fel som uppkom till följd av ovädret.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon