Forsby solpark utsedd till Sveriges bästa!

Solenergipriset-PRISTAGARE-mark.png

Kraftringen satte ribban högt för sin första solpark i Forsby. Ambitionen var att bli Sveriges bääästa solpark, med fokus på lokal samverkan och biologisk mångfald (och såklart fåren som betar inom solparken under sommaren).

Nu har solparken i Forsby förärats med det prestigefulla Solenergipriset i kategorin "Årets markanläggning", i hård konkurrens med andra solparker vilka, liksom Kraftringens solpark, också fått mycket uppmärksamhet i media.

Svensk Solenergi - som står bakom Solenergipriset - lyfter flera av solparkens unika aspekter i sin jurymotivering:

"[...] Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: Markägarna driver ett välplanerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.

Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta[...]"

 

jomaa_perhult_vinst.jpg

Per Hult, markägare (t.v.) och Adam Jomaa, solparksansvarig på Kraftringen (t.h.) tar emot Solenergipriset i Stockholm.

Crop_Invigning - Fåren i solparken.jpg

Ett smart samarbete: marken inom solparken betas av får.

Solparken från sydöst_930px bred.jpg

Solparken i Forsby med Klippans tätort i bakgrunden.

HÄR kan du läsa mer om solparken och hur Kraftringen och familjen Hult arbetar med biologisk mångfald i Forsby.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon