Pressträff med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Här är länk till presskonferensen på regeringens webbsida. 

Här är länk till regeringens pressmeddelande om högkostnadsskydd för elpriser (17 augusti 2022).

Då var dagens pressträff över och tyvärr var det inte jättemycket matnyttigt i form av detaljer. Finansministern och energiministern presenterade ett uppdaterat läge för Sverige, bland annat med hänsyn till det kommunicerade förlängda stoppet i kärnkraftverket Ringhals 4 under tre månader under hösten.

Ministrarna betonade allvaret i situationen och att man kommer att föra dialog med kraftproducenter för att säkerställa att så mycket elkraftproduktion som möjligt ska finnas tillgängligt under hösten och vintern, med särskilt fokus på kraftvärmeproduktionen.

Vi på Kraftringen har redan föregripit denna satsning genom att starta vår  elproduktion i Örtoftaverket rekordtidigt.

Man ville också föra fram att Sverige står bakom alla strukturella reformer som det arbetas intensivt med inom EU, bland annat genom att undersöka möjligheten att frikoppla utvecklingen på gaspriset mot elpriset.

Syftet är att rädda hushåll och företag i södra Sverige med betydande återbäringar av de medel som idag ackumuleras som flaskhalsintäkter hos Svenska Kraftnät.

När det gäller detaljer i utformningen av det lagda förslaget hänvisar ministrarna till Svenska Kraftnät som senast den 15:e november ska återkoppla med ett förslag.

Man vill också öka takten i föreslagna strukturreformer då man i Europa tvingats konstatera att rådande marknadsmodeller inte fungerar i vad som i på presskonferensen benämns en krigsekonomi.

Upp till 90 miljarder kronor kan återföras till privatpersoner, BRF:er, föreningar och företag under 2022-2023.

Återbetalningen ska inte ses som ett bidrag eller som en satsning bekostad av skattemedel. Det förslag som lagts bygger på återbetalning av redan inbetalade medel till Svenska Kraftnät.

Ministrarna ville också betona vikten av att alla energianvändare försöker energieffektivisera och att man tar hjälpa av de stödsystem som finns, bland annat ROT-avdrag, gröna avdrag och att man hjälp av de av staten finansierade lokala energi- och klimatrådgivarna som finns i de flesta kommuner.

Tidsperspektivet är fortsatt oklart. Intensivt arbete pågår inom Europakommissionen och det brådskar inte bara för Sveriges del, utan för stora delar av Europa.

Energiministern åker i nästa vecka till Bryssel, frågeställningarna hanteras politiskt inom EU-nämnden där samtliga riksdagspartier finns representerade. Ministrarna ville betona vikten av samarbete och långsiktighet över partigränserna för att hantera frågan och att det är viktigt att inte fokusera på enskilda problemområden där realiserbara lösningar ligger långt fram i tiden.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon