Det är många som skaffar solceller – och väntetiderna för uppkoppling är långa

Funderar du på att installera solceller eller har du redan en installation som är på gång? Intresset för solceller har ökat rekordartat och det innebär tyvärr att ledtiderna för för- och färdiganmälan förlängts.

Den stora ökningen av antalet solcellsanläggningar innebär att vi som nätbolag kan behöva förstärka eller bygga om elnätet. Detta förlänger både hanterings- och utförandetiderna väsentligt.

I vissa fall kan det krävas en nätförstärkning som gör att ett ärende kan ta upp till femton månader att hantera. Detta beror till stor del på extremt långa leveranstider på transformatorer/nätstationer (upp till 12 månader).

För en del kunder kan detta innebära att man måste vänta med driftsättningen av den nya anläggningen eller koppla på sig med reducerad effekt.

Så fungerar det

Elnätsägaren är alltid involverad i installationen och uppkopplingen av en ny solcellsanläggning. Detta gäller oavsett vem som är leverantör av själva anläggningen.

- För att kunna påbörja installationen av solcellerna på ett hus krävs en föranmälan.
- För att kunna ansluta en färdig installation till elnätet krävs en färdiganmälan.

Det är alltid installatören som hanterar både för- och färdiganmälan och kontakten med elnätsbolaget. I vanliga fall sker godkännandet av dessa relativt snabbt. Just nu är dock väntetiderna extra långa.

Innan installationen kan påbörjas – föranmälan

Det är viktigt att en produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt. Därför måste alltid installatören skicka in en föranmälan till elnätsbolaget. När föranmälan godkänts kan arbetet påbörjas. Handläggningstiden för Kraftringen Nät är för närvarande 1-3 månader efter det att anmälan inkommit till oss.

Kontroll av färdig installation – färdiganmälan

När solcellsanläggningen är monterad återstår ett viktigt steg: att koppla upp den till elnätet. Innan detta kan ske måste vi kontrollera att installationen är korrekt utförd, samt vid behov byta elmätare. Därefter kan installatören driftsätta anläggningen.

Detta gör vi för att korta väntetiden

Vi vill självklart att alla som tillhör vårt nätområde ska få ett besked så fort som möjligt. För att korta ledtiderna har vi därför anställt fler medarbetare och håller även på att digitalisera stora delar av processen.

Tillhör du Kraftringens elnätsområde?

Kraftringens elnät finns i Skåne, Blekinge och Småland. Den samlade längden på alla våra elnätskablar är 1000 mil.

kraftringen-elnat.png

Läs mer: FAQ - vanliga frågor om solceller och hur du kopplar upp din anläggning till nätet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon