För installatörer – fjärrkyla

När du väljer att ansluta dig till vårt fjärrkylanät erbjuder vi en helhetslösning där vi kommer hem till dig och installerar växlaren. Du kan också välja att anlita en egen installatör. På denna sida hittar installatören viktig information om att installera fjärrkylväxlare i vårt fjärrkylanät.

Föranmälan

För att installera en anläggning i vårt fjärrkylanät behöver du fylla i föranmälan nedan samt skicka in ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning. Föranmälan ska registreras minst två veckor före inkopplingsdag.

Installationsanvisningar

Installationer, vare sig det gäller nyanslutning, ändring eller utbyte, av fjärrkylacentraler ska följa Energiföretagens tekniska bestämmelser gällande fjärrkylacentralen, utförande och installation (F:102, april 2020) samt gällande myndighetsföreskrifter.

Provtryckning

Provtryckning av fjärrkylainstallationen ska kontrolleras av personal från Kraftringen. 

Vid provtryckningen ska mätaren vara monterad. Om installationen sker på Kraftringens primärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 22 bar, hålltid 2 timmar innan avsyning. Avstängningsventiler till fjärrkyla ska finnas i samma utrymme och i direkt anslutning till värmeväxlaren.

Klämringskopplingar eller pressning får ej förekomma på primärsida eller i sekundärnät. Mindre gängförband ska tejpas med godkänd tejp (lin får inte användas).

Nedan kan du ladda ner en installationsskiss som visas hur el ska vara framdragen till en dosa och matningen ska vara kopplad med Wago.

Fyll i föranmälan här:

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon