Så tillverkas biogas

Biogas framställs av restprodukter från bland annat jordbruk, gödsel, hushållssopor och avloppsvatten. Biogas produceras bland annat i Källbyverket, VA Syds avloppsreningsverk, i södra Lund. Här renas stora delar av Lunds avloppsvatten innan det släpps ut i Höje å. Sedan maj 2010 tas rötgasen som bildas när vattnet renas tillvara. Slammet avskiljs från avloppsvattnet och rötas sedan i 30 dagar. Under rötningen bildas koldioxid och metangas. I biogasanläggningen tas koldioxiden bort och därefter kan gasen skickas ut på nätet.

Minskade utsläpp

I full drift producerar biogasanläggningen på Källby ca 7 GWh biogas per år. 7 GWh energi räcker ungefär till 1 000 gasdrivna bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1 000 mil/år. Biogasen bidrar också till att koldioxidutsläppen minskar med drygt 1 700 ton per år i Lund.

 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon