Ladda bilen i en samfällighetsförening

Bor du i en samfällighetsförening och vill kunna ladda din elbil? Då finns det en del att tänka på. Vi hjälper dig.

Anläggningsbeslut  

I anläggningsbeslutet framgår information om anläggningen samt syfte och ändamål som den har. Det är även i anläggningsbeslutet man hittar vilka åtgärder som föreningen kan vidta i den aktuella gemensamhetsanläggningen. Om laddning av elbilar inte ingår i anläggningsbeslutet får ni, som förening, inte installera laddboxar i anläggningen. 

Gemensamhetsanläggning

Har ni exempelvis garage eller parkeringsplatser som är gemensamma för flera fastigheter kallas detta för en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar bildas av Lantmäteriet. Er samfällighetsförening får ett anläggningsbeslut som innehåller uppgifter om er gemensamhetsanläggningen.

Kan vi ompröva anläggningsbeslutet?

Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om omprövning av en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. Omprövning av er anläggningsbeslut görs hos Lantmäteriet. För att få omprövningen godkänt behöver ett antal villkor vara uppfyllda. 

När Lantmäteriet omprövat ert anläggningsbeslut och ifall beslutet har uppfyllt alla villkor, innebär det att ni kan installera laddboxar i er samfällighetsförening. 

Gemensam kostnad för elbilar i samfällighetsföreningen

Samtliga fastigheter som ingår i föreningen är delägare i gemensamhetsanläggningen, vilket innebär att de har ett juridiskt och ekonomiskt ansvar för att förvalta anläggningen. Kostnaden för inköp, installation, drift- och underhåll av laddboxarna ska fördelas mellan alla medlemmar i föreningen, oavsett om man nyttjar laddboxen eller inte. Däremot kan elförbrukningen styras så att kostnaden tillfaller den som faktiskt använder elen. 

Bidrag för installation av laddboxar

Du vet väl om att ni kan söka bidrag för att installera laddboxar till er samfällighet. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Intresserad av att veta mer? Gör en intresseanmälan så kontaktar en av våra säljare dig. 
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon