Elnätsavgifter för produktion

Här hittar du våra elnätsavgifter för dig som har en produktionsanläggning.

Elnätsavgifter Inmatning av el fr.o.m. 2024-01-01
Elnätsavgifter IN20 IN20S IN04 IN04M
Anslutningsspänning (kV) 10-20 10-20 0,4 0,4
Fast avgift (kr/år) 24 000 3 000 3000 -
Abonnemangsavgift (kr/kW per år 95 - - -
Fast del i nätersättningen (öre/kWh) 3,0 3,0 6,6 6,6
Nätersättning öre/kWh fast del + 0,0561 x elspotpriset
Elnätsavgifter Inmatning av el t.o.m. 2023-12-31
Elnätsavgifter IN20 IN20S IN04 IN04M
Anslutningsspänning (kV) 10-20 10-20 0,4 0,4
Fast avgift (kr/år) 24 000 3 000 3000 -
Abonnemangsavgift (kr/kW per år 85 - - -
Nätersättning (öre/kWh) 9,0 9,0 11,0 11,0
  • Elnätsavgift IN20 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW.
  • Elnätsavgift IN20S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW.
  • Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning där huvudsäkringarna ligger över 63A.
  • Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning. Inmatningen ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Gäller vid Huvudsäkringar på högst 63A och där installerad produktionseffekt är maximalt 43,5kW. Vid huvudsäkringar över 63A gäller att produktionssäkringar ej får överstiga mätarsäkringar för uttag.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. 

Tillämpningsbestämmelser

Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift

Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt.

Abonnemangsavgift

Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade timmedeleffekten under året.

Nätersättning

Kraftringen Nät byter beräkningsmodell för nätersättning från och med den 1 januari 2024. Bytet innebär att den nya kWh-ersättningen beräknas utifrån elspotpriset för elområde SE4. Den nya ersättningen kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och din nätersättning kommer varje timme att beräknas enligt följande formel: (fast del + 0,0561 x elspotpriset) x din produktion.

Läs mer om överföringsavgiften och den nya beräkningsmodellen här.

Förbrukning

Om inte annat nätabonnemang för förbrukning finns i anslutningspunkten faktureras uppmätt förbrukning på separat förbrukningsabonnemang enligt normal säkringstariff med 16 A säkring. På detta abonnemang faktureras även gällande myndighetsavgifter.

Mätning

Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter. 

 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon