Elnätsavgifter för företag

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter för dig som har företagsverksamhet.

Elnätsavgifter fr.o.m 2024-01-01
Säkring Abonnemangsavgift (kr/månad)
Lägenhet 209 kr
16 A 410 kr
20 A 646 kr
25 A 806 kr
35 A 1056 kr
50 A 1475 kr
63 A 1840 kr
80 A 2464 kr
100 A 3115 kr
125 A 4100 kr
160 A 5298 kr
200 A 6604 kr
Elnätsavgifter t.o.m 2023-12-31.
Säkring Fast månadsavgift (kr/mån)
Lägenhet 188 kr
16 A 368 kr
20 A 580 kr
25 A 724 kr
35 A 948 kr
50 A 1324 kr
63 A 1652 kr
80 A 2212 kr
100 A 2796 kr
125 A 3680 kr
160 A 4756 kr
200 A 5928 kr

Utöver den fasta månadsavgiften tillkommer elöverföringsavgift och energiskatt. 

Till och med 2023-12-31 är överföringspriset 15 öre/kWh exkl. moms.

Från och med 2024-01-01 gör vi en höjning samt byter avgiftsmodell för elöverföringen. Bytet beror på att regionnätsägaren (E.ON) har valt att gå från ett fast pris per kWh till en avgift som är baserad på timpris. För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året har vi valt att använda en beräkningsmodell som speglar den verkliga kostnaden. I den nya prismodellen beräknas priset timme för timme och summeras på din faktura till en månadsavgift för din elöverföring.

Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och ditt överföringspris kommer varje timme att beräknas enligt följande formel:

16 + 0,0561 x elspotpriset öre/kWh

Energiskatten är från och med 2024-01-01 42,8 öre/kWh. Samtliga belopp är exklusive moms.

Vad avgör den fasta avgiften och hur görs en säkringsändring
Säkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda vid en och samma tidpunkt. På Mina sidor kan ni se er förbrukning ner på timnivå. Vill ni höja eller sänka er huvudsäkring ska ni kontakta en behörig elinstallatör, installatören skickar sedan in en föranmälan till oss. Efter det att vi fått en färdiganmälan från installatören ändras er elnätsavgift. Klicka här för mer information.

Vad är elöverföringsavgift?
Överföringsavgiften är den rörliga delen av elnätsavgiften som beror på hur mycket energi du använder. Överföringsavgiften, precis som den fasta elnätsavgiften, är samma oavsett vilken elleverantör ni är kund hos. Läs mer om överföringsavgiften och den nya beräkningsmodellen här. 

Varför betalar man energiskatt?
Energiskatten går till staten och det är Sveriges riksdag som beslutar om skatten och vilken nivå den ska vara på. Fr.o.m. 2018-01-01 beslutades det att energiskatten skulle läggas på elnätsfakturan och tas bort från elhandelsfakturan. Beslutet innebar ingen kostnadsförändring för er som kund. Ni kan läsa mer om energiskatten på Skatteverkets webbplats.

Tillämpningsbestämmelser
Elnätsavgift betalas för varje mätpunkt. Säkringsändring får normalt ske en gång under ett kalenderår, säsongsmässiga säkringsändringar är alltså inte tillåtna. Elnätsanslutning på lågspänning är trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon